Gabriel » Dotace

Přehled realizovaných projektů

Operační program EU

Název projektu: Digitální transformace v podniku Gabriel s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027557

Cílem projektu je pořízení nového softwarového a hardwarového vybavení pro společnost Gabriel s.r.o., které zabezpečí efektivnější vnitropodnikovou komunikaci mezi jednotlivými zaměstnanci firmy.

Operační program EU

Název projektu: Podnikové vzdělávání společnosti Gabriel s. r. o.
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012211
Doba realizace projektu: 1. 10. 2019–30. 9. 2021

Projekt zajišťuje podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Gabriel s.r.o., řešící vzdělávací potřeby zaměstnavatele, kdy dojde ke zvýšení, rozšíření a prohloubení znalostí a dovedností zaměstnanců. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program EU

Název projektu: Energetické úspory ve společnosti Gabriel s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016899

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie během výrobní činnosti. Předpokládá se výměna stávajících technologií. Předmětem předkládaného projektu je výměna čtyř starých strojů pro drcení, třídění a transport sypkých a kusovitých materiálů. Po realizaci projektu se sníží konečná spotřeba energie během výrobní činnosti – dojde také k výraznému snížení energetické náročnosti (snížení CO2), úspoře energií v procesu výroby, úspoře nákladů na opravy, zlepšení pracovního prostředí a celkovému rozvoji společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program EU

Název projektu: Výměna strojního vybavení ve společnosti Gabriel s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013489

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie během výrobní činnosti společnosti Gabriel s.r.o. Předmětem projektu je pořízení úspornějšího víceúčelového nakladače, jelikož současná technologie disponuje relativně vysokou spotřebou primárního paliva v poměru k manipulovaným objemům. V důsledku realizace projektu se očekává zefektivnění procesů společnosti, snížení ekologické stopy a nákladů, snížení emisí CO2,zlepšení pracovního prostředí, snížení zmetkovosti, lepší ekonomika výroby, zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a rozvoj společnosti.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program EU
Operační program EU

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Gabriel s.r.o.
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005220
Doba realizace projektu: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019

Naše společnost realizuje projekt v rámci výzvy 03_16_043 Podnikové vzdělávání zaměstnanců. Cílem je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, zajištění souladu jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti, čímž bude zvýšena konkurenceschopnost podpořených zaměstnanců na trhu práce. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program EU

Název projektu: Rekonstrukce areálu firmy Gabriel s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0001418
Doba realizace projektu: 5. 5. 2017 – 30. 4. 2018

Cílem projektu je rekonstrukce a modernizace podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury. Vybudování moderního zázemí pro výkon a provoz obchodní činnosti společnosti, rozvoj a rozšíření služeb a zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Chcete s námi pracovat na těch nejlepších projektech?

zobrazit volné pozice