Gabriel » Projekt » Park Jiráskovy sady

Obnovený park

Revitalizace původního prostoru vychází vstříc nejrůznějším potřebám návštěvníků
napříč generacemi i zájmy a nabízí místa pro setkávání, hru i odpočinek.

Park roku 2017 – 1. místo

Provedené práce

V rámci projektu bylo provedeno kácení, ošetření stromů, modelace terénu, výsadba vzrostlých stromů a dřevin, založení trávníku, výstavba komunikací a vodního prvku nebo hřiště či závlahy.

Originální prvky

Originální vodní prvky, na kterých si můžete přečíst úryvky z díla Karla Hynka Máchy, navrhli výtvarníci z Vysoké školy uměleckoprůmyslové.

Odpočinková část / dětská zóna