Gabriel » Naši práci děláme na profi úrovni

Systém řízení kvality, ochrany životního
prostředí a řízení BOZP

Jsme držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018.


Certifikáty potvrzují, že společnost Gabriel s.r.o. zavedla a používá systém managementu kvality, systém environmentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oboru.

Chcete s námi pracovat na těch nejlepších projektech?

zobrazit volné pozice