Gabriel » Projekt » Revitalizace kácením zeleně

Cíl projektu

Podpora a udržení bezvadného stavu stávající zeleně a výsadba nových, převážně původních
domácích druhů dřevin. Realizací navržených opatření došlo k vytvoření funkčního, propojeného
a uceleného ekosystému sídelní zeleně.

Prováděné práce

V rámci projektu bylo provedeno kácení, odstraňování pařezů, odstraňování nevhodných dřevin a výsadba.

Strojní kácení

Využíváme nejmodernější techniku a spezializované příslušenství.

Podívejte se na video z realizace

Pracujeme na zemi i ve vzduchu