Gabriel » Projekt » Zelená střecha obrazem

Pobytová intenzívní zelená střecha

Střecha je navržena jako vystřižený barevný obraz položený do krajiny.

Zelená střecha roku 2015 – čestné uznání

Pobytový prostor

Na střeše se nachází dřevěný pobytový rošt.

Výsadba

Důraz je kladen na barevnou kombinaci rostlin a jejich textur: suchomilné trvalky, traviny, a nízké keře, bylinné patro ze suchomilnějších rostlin, keřové porosty a středně kvetoucí keře.

Pobytový rošt / pochozí štěrk