Dotace

 
Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Gabriel s.r.o.
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005220
Doba realizace projektu: 1.3.2017 – 28.2.2019
Naše společnost realizuje projekt v rámci výzvy 03_16_043 Podnikové vzdělávání zaměstnanců. Cílem je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, zajištění souladu jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti, čímž bude zvýšena konkurenceschopnost podpořených zaměstnanců na trhu práce. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
 

 


Název projektu: Rekonstrukce areálu firmy Gabriel s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0001418
Doba realizace projektu: 5.5.2017 – 30.4.2018
Cílem projektu je rekonstrukce a modernizace podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury. Vybudování moderního zázemí pro výkon a provoz obchodní činnosti společnosti, rozvoj  a rozšíření služeb a zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.