Gabriel » Projekt » Hydroosev na vinici

Hydroosev ve svahu

Záměrem bylo krajinářsky zapojit umělou navážku na kraji parku a připomenout
historické využívání jižních strání Vítkova pro pěstování vinné révy.
Pro osetí svahu byl využit hydroosev.

Výsadba

Tradičním způsobem s oporou akátovým kůlem
jsme vysázeli 686 hlav révy vinné.

Protierozní funkce

V odůvodněných případech je vhodnější aplikovat směs hydroosevu ve dvou fázích: první směs obsahovala mimo jiné protierozní materiál, druhá mulčovací materiál a fixátor.

Podívejte se na video z realizace

Po aplikaci / Před aplikací