Gabriel » Projekt » Osetí vinice hydroosevem

Protierozní ochrana

Osévaná plocha byla v prudkém svahu se dvěma terasami. Ozelenění zabránilo možné plošné vodní erozi při přívalových deštích. Na velmi příkré svahy jsme před aplikací hydroosevu použili protierozní sítě z kokosových přízí.

Osevní směsi

Kvůli různorodému terénu jsme použili několik směsí: hustý pevný a málo vzrůstný drn pro cesty, pro svah druhově pestrou směs do sucha a na plochu vinice speciálně vytvořenou směs se zvýšeným dávkováním protierozních komponent.

Technika

Finn T75 Hydroseeder
Objem nádrže: 3000 l
Denní výkon: 3000 – 15000 m²
Dosah tryskou: až 60 m

Před / Po