Gabriel » Projekt » Projekt okolí OÚ Braňany

Obec nás oslovila kvůli zpracování projektu pro stavební povolení. Návrh řeší zeleň a veřejný prostor v blízkosti úřadu: výsadbu nových stromů a keřů, vybudování zpevněných ploch a stavbu pergoly.

projekce veřejné zeleně gabriel

Řez zpevněnou plochou

Chodníky jsou navrženy z hradní čedičové dlažby, do které je ukotven i mobiliář. Zpevněná plocha je zhotovena z žulové mozaiky. Na zpevněné plochy navazuje trávník nebo výsadby trvalek a okrasných trav.

Celkový pohled

Pohled na celkovou koncepci prostoru. Umístění stromů, soliterních keřů a pergoly.

Celková koncepce vs. vizualizace prostoru