Gabriel » Projekt » Projekt střešní zahrady

Pobytová střešní zahrada

Na střeše u zpevněné terasy si klient přál vytvořit střešní zahradu pro obyvatele domu,
která by poskytovala pohled na stálezelené i kvetoucí rostliny s odpočinkovým místem
s výhledem na město.

Gabriel projekce

Osazovací plán

Pro výsadbu rostlin je vytvořen val, který je ukončen sedací zídkou. Okrasné trávy a trvalky odcloní technické zázemí. Rostliny jsou navrhovány tak, aby během celého vegetačního období kvetly a voněly.

Gabriel projekce
Gabriel projekce

Střešní vegetace

Pohled na celou střechu z ptačí perspektivy, kontrast extenzivní a intenzivní střešní vegetace.

Koncept zeleně a ztvárnění prostoru