Gabriel » Blog » Parky » Ze života litoměřického parku…aneb jak se tu žije

Ze života litoměřického parku…aneb jak se tu žije

Jiráskovy sady, největší litoměřický park, jsou jednou z nejvýznamnějších zelených ploch ve městě. Získal 1. místo v soutěži Park roku 2017. Park má za sebou tři aktivní sezóny. Jak se však v Jiráskových sadech opravdu žije?

27. 5. 2021 Parky

Pohled ze tří stran

Nadace: Naší snahou je pomáhat vytvářet především živé parky. V praxi to znamená, že vedle naplnění určité estetické hodnoty chceme, aby obnovená místa byla skutečně využívaná, funkční a také dlouhodobě udržitelná. Abychom toho dosáhli, stavíme na budování vztahu lidí k místu, kde žijí, a na jejich aktivním zapojení. Podstatnou součástí našich projektů je proto informovanost a práce s veřejností, která probíhala i v případě obnovy litoměřických Jiráskových sadů.

Město Litoměřice: Reakce občanů byly, jak po dobu příprav a realizace tak po otevření parku, různé. Byli zde tací, kteří byli naprosto spokojeni, ale i ti, kteří naopak nebyli spokojeni vůbec s ničím.

Nadace: Udržet hodnotu parku je práce, která nikdy nekončí, což si dobře uvědomuje i město Litoměřice. Oceňujeme, že má pro tento účel jednak zpracovaný plán dalšího rozvoje parku, podle kterého postupuje, jednak vsadilo na diferencovaný způsob údržby. O park se stará vedle technické čety také odborná firma, a park má navíc vlastního správce, který pravidelnou údržbu zajišťuje.

Gabriel: „Moje dcera krmí svou exotickou ještěrku pouze trávou z parku. Co má dělat, když jste aplikovali chemický postřik? Ona nic jiného nežere…?!“ Po dokončení realizace máme na starosti i následnou péči o zeleň a údržbu, proto se na nás obracejí uživatelé parku s různými dotazy. Kontroverzním tématem je chemický postřik, který jsme v rámci údržby nuceni aplikovat. Plochy jsou vždy označené cedulemi s uvedením ochranné lhůty použitého prostředku. Většinou však nezabrání ani bezprostřednímu užívání ploch. Vedle běžné údržby veškeré zeleně máme na starosti také závlahu. Naši technici kontrolují funkčnost a zajišťují opravy. Častou závadou jsou ukopnuté postřikovače. Letní období však již prokázala, že systém závlahy funguje, jak má.

Štěstí nejen pro ještěrky

S lehkou nadsázkou se dá říci, že jako červený hadr na býka působily na některé občany červené máky kvetoucí v prostoru kolem pomníku. Na ploše parku bylo vyseto několik druhů trávníků podle různého využití jednotlivých částí. Květnatá louka byla založena na okrasné ploše kolem sochy vojáka, jedné z dominant Jiráskových sadů. Tento druh ozelenění ploch má svůj specifický vývoj. V roce výsevu rostou hlavně trávy a pouze kořínky lučních rostlin. Louka rozkvétá postupně ve druhém a třetím roce. Proto oproti krásně zeleným ostatním plochám budí tato část parku u některých občanů vášnivé emoce. Opakovaně žádají o její úpravu. Věříme, že louka ukáže, co umí, již v příští sezóně a obyvatelé svůj názor změní.

Cestní síť tvoří mimo jiné mlatové cesty. Povrch vyžaduje pravidelnou údržbu a opravy, nejčastěji výtluků a rýh způsobených vodní erozí. Z cest se odstraňuje prorůstající tráva, listí, splaveniny nebo odpadky. Rýhy se průběžně zasypávají speciální mlatovou směsí, následně se provádí zhutnění. Aby povrch plnil svoji funkčnost, je zapotřebí mu trvale věnovat odpovídající péči.

Nadace: Soudě podle vysoké návštěvnosti Jiráskových sadů sem lidé chodí rádi, což naplnilo naše počáteční očekávání.

Město Litoměřice: V současné době je návštěvnost parku mnohonásobně vyšší než před rekonstrukcí. Park a dopravní hřiště jsou během roku využívány k pořádání celé řady akcí. Využívají ho i mateřské a základní školy z okolí a gymnázium. Příležitostně se někteří občané ještě ozývají s názorem, že dřívější podoba parku byla lepší. I přes tyto výhrady, jsou počty návštěvníků všech věkových kategorií důkazem toho, že současný stav splňuje požadavky, které vyplynuly z ankety a jednání s občany na počátku příprav.

Gabriel: Jsme rádi, že v parku našli své štěstí nejen ještěrky…