Gabriel » Projekt » Lesopark Skalky

Parkový les

Rekreační, společenský a naučný komplex složený ze zahradně architektonických celků
Zahrada u vil, Růžovité a Slunný háj.

Park Roku 2019 – Cena Společnosti pro zahradní a krajinářskou
tvorbu a Cena Svazu školkařů ČR

Provedené práce

V rámci projektu bylo provedeno dstranění nevhodných dřevin, terénní úpravy pro výsadby, výsadba nových stromů a keřů, založení travnatých ploch, výstavba komunikací a umístění nového mobiliáře.

Výsadba

V parku bylo vysázeno přes 13 000 dřevin, a to především stromů ve velkých jednodruhových skupinách.

Dokonalé místo pro relaxaci