Gabriel » Projekt » Park Přátelství

Jedinečný a nadčasový prostor

Obnova nadčasového krajinářského díla s unikátním systémem
vodoteče lámaných křivek kanálů, vodních ploch a kaskád.

Park roku 2009 – cena děkana ZF MZLU

Provedené práce

V rámci projektu byl obnoven vodní systém, revitalizovány zelené plochy: odstraněním keřových skupin, založením trávníku, vysázením vzrostlých stromů, vytvořením rozária nebo vysázením cibulovin.

Vodní prvky

Vodní systém zajišťuje blahodárnou klimatizaci
i nezaměnitelný zvukový podkres při průchodu parkem.

Celoroční krása